Цени

Цената на превода се определя въз основа на 1800 знака за 1 страница от преведения материал.

1. Езици от първа група: Английски, немски, френски, испански, руски, италиански:
  » Лични документи: 14 – 16 лв./стр.
  » Фирмени документи: 16 – 18 лв. /стр.

2. Езици от втора група: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски, словенски, украински, молдовски, португалски:
  » Лични документи: 16 - 20 лв./стр.
  » Фирмени документи: 18 - 22 лв./стр.

3. Езици от трета група: албански, холандски, шведски, норвежки, датски, беларуски:
  » Лични документи: 20 - 30 лв./стр.
  » Фирмени документи: 20 – 40 лв./стр.

4. Езици от четвърта група: китайски, виетнамски, монголски, грузински, арабски, японски, корейски, арменски, фарси, иврит, фински:
  » Лични документи : 20 - 40 лв./стр.
  » Фирмени документи: 25 - 40 лв./стр.

Забележка:
  » Посочените цени са базисни и без ДДС
  » Окончателната цена се формира въз основа на посоката, срока и сложността на превода.
  » За да получите оферта за устен превод, моля свържете се с нашите офиси.
  » Възможни отстъпки за количества
English Spanish